Həsən Abdullayev, 1973


Həsən Abdullayev (azərb. Həsən Məmmədbağır oğlu Abdullayev‎; 1918-ci il Culfa rayonu, Yaycı kəndi; - 1993-cü il Bakı şəhəri) — Azərbaycanın görkəmli fiziki, Sovet hakimiyyəti dövründə yarımkeçiriciləri ilk tədqiq edənlərdən biri, Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatı, SSRİ Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Azərbaycan EA-nın həqiqi üzvü, 1970-1983-cü illərdə Azərbaycan EA-nın prezidenti, 1973 / Г Б Абдуллаев Президент АH Азербайджанской ССР, 1973 г

Comments(0)

No comments yet


Azkataloq

Published on Aug 07, 2021 2,195 Photos

  • 640

    Views
  • 0

    Likes
  • 0

    Downloads
License and Use
Free for commercial use No attribution required
Share
Color Palette