Məhəmməd ağa Şahtaxtinski


Məhəmməd ağa Məhəmmədtağı Sultan oğlu Şahtaxtinski və ya Şahtaxtlı (1846, Şahtaxtı, Naxçıvan qəzası, Gürcüstan-İmeretiya quberniyası, Rusiya imperiyası – 12 dekabr 1931, Bakı, Azərbaycan SSR, ZSFSR, SSRİ) — Azərbaycan publisisti, şərqşünas, dilçi, pedaqoq və ictimai xadim. Beynəlxalq Fonetika Cəmiyyəti (1899), Beynəlxalq Asiya Cəmiyyəti (1900) və Rusiya İmperator Coğrafiya Cəmiyyəti Qafqaz şöbəsinin (1903) həqiqi üzvü, Bakı Dövlət Universitetinin professoru (1920). \ Mammad agha Shahtakhtinski was an Azerbaijani journalist, scholar, and political writer.

Comments(0)

No comments yet


Azkataloq

Published on Jan 16, 2023 1,957 Photos

  • 111

    Views
  • 0

    Likes
  • 3

    Downloads
License and Use
Free for commercial use No attribution required
Share
Color Palette