Məhəmmədhəsən Hacınski, Əkbər ağa Şeyxülislamov və Xəlil bəy Xasməmmədov Trabzon konsfransı, 1918


Məhəmmədhəsən Hacınski, Əkbər ağa Şeyxülislamov və Xəlil bəy Xasməmmədov Qafqaz nümayəndə heyəti tərkibində Trabzon konsfransı keçirilən zaman (mart-aprel, 1918-ci il) \ Mahammadhasan Hajinski, Akbar Agha Sheikhulislamov and Khalil Bey Khasmammadov at the Trebizond Peace Conference as part of the Caucasian delegation (March-April, 1918).

Comments(0)

No comments yet


Azkataloq

Published on Jan 09, 2023 2,278 Photos

  • 415

    Views
  • 0

    Likes
  • 5

    Downloads
License and Use
Free for commercial use No attribution required
Share
Color Palette