Arxivlər / Archives


AzKataloq saytında müxtəlif muzey, fond, qalereya və şəxsi arxivlərin materialları yerləşdirilib. Aşağıdakı siyahıdan arxivlər üzrə keçid edə bilərsiniz. \ AzKataloq contains materials from various museums, foundations, galleries, and personal archives. You can view the archives individually.
 

Nərmin Tahirzadə Ədalət Tahirzadə Dilqəm Əhməd Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyi Naxçıvan Dövlət Film Fondu
Nərmin Tahirzadə arxivi Ədalət Tahirzadə arxivi Dilqəm Əhməd arxivi Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyi Naxçıvan Dövlət Film Fondu